Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva.

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu u poistencov, ktorí dosiahli 18. rokov veku:

 • Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest.
 • Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy.
 • Drobná urolitiáza so spontánnymi odchodmi kamienkov bez dokázateľného hromadenia moču v horných močových cestách. Urátová litiáza vhodná na konzervatívnu liečbu.
 • Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza.
 • Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom do 6 mesiacov po operácii.
 • Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávaní ťažkostí na základe odborného nálezu od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania VIII/5.
 • Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku:

 • Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomickom podklade.
 • Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, inoperabilné stavy.
 • Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) - do 6 mesiacov po operácii.
 • Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie).