Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s kožnými chorobami.

 


Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí dovŕšili 18.rokov veku:

  • Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.
  • Atopická a seboroická dermatitída, lichen planus.
  • Psoriáza, parapsoriáza - veľkoložisková forma.
  • Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.
  • Acne vulgaris - nejazviace formy.
  • Acne vulgaris - jazviace formy.
  • Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
  • Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrašťovanie jaziev do 6 mesiacov po zahojení.
  • Stavy po rozsiahlych popáleninách a poleptaniach, kde hrozí zvrašťovanie jaziev od 6 do 12 mesiacov po zahojení v prípade neindikovania kúpeľnej liečby podľa X/8.


Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí nedovŕšili 18.rokov veku:

  • Psoriáza.
  • Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spastickou bronchitídou.
  • Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo.
  • Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.
  • Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichtyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborhoica).