Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe chorôb tráviaceho ústrojenstva:

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí dovŕšili 18. rokov veku

 • Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka
 • Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.
 • Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 6 mesiacov po operácii.
 • Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov po operácii v prípade neindikovania III/3.
 • Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
 • Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 6 mesiacov po operácii.
 • Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov v prípade neindikovania II/6.
 • Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.
 • Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.
 • Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii, vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.
 • Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.
 • Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene.
 • Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.
 • Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku

 • Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika do 6 mesiacov po operácii.
 • Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 6 mesiacov po operácii.
 • Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečeňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do 6 mesiacov po úraze alebo operácii.
 • Chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii.
 • Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 6 mesiacov po úraze alebo operácii.
 • Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.
 • Stavy po brušných operáciách do 6 mesiacov po operácii.
 • Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy.