V nasledujúcom zozname si môžete vybrať kúpele, ktoré sa venujú pacientom s onkologickými chorobami.

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí dosiahli 18.rokov veku:

  • Onkologické choroby do 12 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.


Indikácie pre kúpeľnú liečbu pre poistencov, ktorí neovŕšili 18.rokov veku:

  • Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie) do 12 mesiacov bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.