Svetoznáme liečivé kúpele Piešťany sa nachádzajú na juhozápadnom Slovensku v severnom výbežku slnečnej a teplej Podunajskej nížiny, pod úpätím západných výbežkov Považského Inovca (nadmorská výška 162 m). Piešťany sú najvýznamnejšie slovenské kúpele zamerané na liečbu pacientov s chorobami pohybových ústrojov. Kvalitou prírodných liečivých zdrojov, rozsahom a úrovňou zdravotníckych služieb a celkovým poňatím komplexnej liečebnej starostlivosti sa zaraďujú medzi popredné protireumatické kúpele Európy.

Kúpeľná liečba v Piešťanoch sa v intenciách modernej lekárskej vedy a praxe opiera o využitie prírodných liečivých zdrojov v premyslenom zladení s komplexom ostatných liečebných zákrokov, najmä použitím cielenej funkčnej rehabilitácie, pohybovej liečby, manipulačnej liečby, doplňujúcej fyzikálnej a medikamentóznej terapie ako aj liečebnej výživy.

Liečivé kúpele Piešťany sa v súčasnosti pokladajú za všestranne vybavené balneoterapeutické stredisko, kde sa liečivé vlastnosti termálnych minerálnych prameňov a sírneho bahna umocňujú aplikáciou najnovších poznatkov vedeckého bádania. Dôsledne sa tu uplatňuje zásada individuálnej, ale komplexnej kúpeľnej liečby, pričom zdravotné a liečebné hľadisko má prvoradé a rozhodujúce postavenie.

kupele piescany