Prevádzka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
Slovenská Republika

web: www.kupelepiestany.eu