Prírodné liečivé zdroje

K prírodným liečivým zdrojom Piešťan patrí termálna minerálna voda a sírne bahno. Minerálne pramene sú liečivé síranovo – hydrogenuhličitanové, vápenato – sodné, sírne, hypotonické termy s teplotou vody 67 – 69 °C s obsahom okolo 1500 mg minerálnych látok v litri vody a s obsahom voľných plynov, najmä sírovodíka, sadry a rádiovej emanácie. Väčšina prameňov, ktoré vyvierajú na kúpeľnom ostrove, je odborne zachytená v hĺbkach 50 – 60 m. Tým sa vylučuje miešanie minerálnej vody s povrchovou vodou.

Neoddeliteľnou súčasťou piešťanskej kúpeľnej liečby je aplikácia piešťanského bahna, ktoré patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie bahenné liečivé zdroje na svete. Je to jemný sediment rieky Váh, ktorý sa usadzoval v obtokovom ramene v miestach blúdivých výverov termálnej vody. Tu prebiehal chemickými a biologickými procesmi a dlhodobým pôsobením termálnej vody a špecifických baktérií a organických látok a premenil na liečivé bahno s pozoruhodnými liečivými vlastnosťami.

Indikácie

Piešťanské kúpele liečia dospelých i detských pacientov. Špecializujú sa na liečbu: pohybového aparátu (kostí, kĺbov, svalov a spojivových tkanív), centrálnych a periférnych nervov (bez ktorých nie je možné riadenie pohybových funkcií).

 

Metódy liečby

Liečivé účinky termálnej vody sa využívajú jej aplikáciou v bazénových a vaňových kúpeľoch. Bazénové kúpele sú dvojakého druhu: tzv. bahniská a zrkadliská. Bahniská majú prírodné dno s vrstvou bahna, cez ktorú vyviera termálna voda. Horúca voda sa tu ochladzuje na 40 – 41 °C. Do zrkadlísk s umelým dnom a do vaňových kúpeľov sa privádza termálna voda ochladená na 38 – 40 °C.


NÁŠ TIP: Piešťanské liečivé sírne bahno sa aplikuje vo forme celkových a čiastkových zábalov. V redšej konzistencii sa podáva v drevených nádobách na bahnové kúpele rúk a nôh. Bahenné obklady majú teplotu až 50 °C, ale teplo sa veľmi pomaly odovzdáva telu chorého, preto aplikácia bahna tejto teploty nie je nebezpečná.


Dôležitou zložkou kúpeľnej liečby je cielená funkčná rehabilitačná pohybová liečba a tiež fyzikálna terapia.
V piešťanských kúpeľoch sa ponúka viac ako 60 rôznych liečebných procedúr a metodík.

Sample Image
Bahenné zábaly

Sample Image
Bahenné zábaly

Sample Image
Bahenné zábaly

Sample Image
Bahnisko

Sample Image
Zrkadlisko

Sample Image
Vaňové kúpele

Sample Image
Vodoliečba

Sample Image
Klasické masáže

Sample Image
Trakčná liečba

Sample Image
Skupinová kinezioterapia

Sample Image
Jogové cvičenie

Sample Image
Rehabilitačné plávanie

Sample Image
Svetloliečba

Sample Image
Elektroliečba

Sample Image
Termoterapia

 

Doplnkové služby

Sample Image
Relax a wellness
Golf, tenis, vodný a saunový svet, atraktívne kultúrne podujatia a výlety v kombinácii s jedinečnými liečebnými a relaxačnými procedúrami – to sú ideálne podmienky pre relax a načerpanie novej životnej energie.

Sample Image
Kongresové a biznis služby
Kúpele Piešťany nachádzajúce sa v prekrásnom prostredí Kúpeľného ostrova, vzdialené len 85 km od Bratislavy, ponúkajú pre záujemcov široké možnosti organizovania kongresových služieb.

Sample Image
Golf - golfové centrum
Piešťanské golfové ihrisko sa nachádza v severnej časti Kúpeľného ostrova (časť Vrbinky). 9-jamkové golfové ihrisko ponúka všetko, čo patrí ku golfovému životu.