Klimatické kúpele Nový Smokovec patria medzi tie klimatické liečebné miesta, ktoré majú v strednej Európe najstaršiu tradíciu. Nachádzajú sa vo vysokohorskom prostredí slovenských veľhôr Vysokých Tatier. Ako klimatické kúpele vysokohorského charakteru má Nový Smokovec ideálnu polohu na zalesnenom juhovýchodnom svahu Vysokých Tatier pod Slavkovským štítom v nadmorskej výške 1010 m. Od severu chráni areál kúpeľov mohutný masív tatranských končiarov, na juhu sa zasa otvára podtatranský kraj širokej Popradskej kotliny  nad ktorou sa rysujú hrebene Nízkych Tatier.

Kúpeľný areál tvoria liečebné domy, ktoré spolu s hotelmi a ostatnými budovami vytvárajú typickú tatranskú osadu, bezprostredne nadväzujúcu na Starý Smokovec, jedno z centier letnej a zimnej rekreácie, turistiky a zimných športov vo Vysokých Tatrách.

Priaznivé klimatické podmienky, čistý horský vzduch, nádherná príroda hôr a ihličnatých lesov a moderné liečebné metódy tu vytvárajú účinné podmienky pre úspešnú liečbu niektorých chorôb, vyvolaných poruchami metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou. Úspešne sa tu liečia nešpecifické choroby dýchacích ciest a niektoré choroby z povolania. Dobré výsledky sa tu dosahujú u pacientov s ľahšími formami psychoneuróz, psychoastenie a neurotických stavov, ako aj stavov pri všeobecnej psychickej a fyzickej vyčerpanosti.

kupele novy smokovec