Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest.

 

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí dovŕšili 18. rokov veku:

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená.
 • Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne sústavne odborne liečená, pokiaľ sú hodnoty FEV l/s hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 6 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Chronické sínusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.

Indikácie pre kúpeľnú liečbu, ktorí nedovŕšili 18. rokov veku:

 • Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.
 • Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.
 • Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.
 • Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.
 • Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.
 • Astmatická, spastická a obštrukčná bronchitída.
 • Bronchiálna astma.
 • Dermorespiračný syndróm.
 • Stavy po pľúcnych operáciách do 6 mesiacov po operácii.