Vyberte si zo zoznamu kúpele, ktoré sa venujú liečbe pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva.

 

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu, ktorí dovŕšili 18.rokov veku:

 • Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Ankylotizujúca spondylartritída (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.
 • Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.
 • Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.
 • Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.
 • Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené, a artropatie pri metabolických poruchách.
 • Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.
 • Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 6 mesiacov od úrazu alebo operácie.
 • Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, od 6 do 12 mesiacov po úraze alebo operácii v prípade neindikovania kúpeľnej liečby do 6 mesiacov.
 • Hemofilická artropatia.

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu, ktorí nedovŕšili 18.rokov veku:

 • Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice.
 • Vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu.
 • Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov prípadne obrnami do 6 mesiacov po úraze alebo po operácii
 • Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).
 • Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).
 • Osteochondrózy. Perthesova choroba.
 • Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.
 • Chronické osteomyelitídy.