skola chrbta nimnica m

ČO JE TO?
Liečebno-preventívny nefarmakologický (edukačný) program pre samoplatcov vo vybraných prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

PRE KOHO JE URČENÝ?
Absolvovať program Škola chrbta môžu dospelí poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne nad 18 rokov (vrátane) s opakovanými problémami s chrbticou, ak sa v súvislosti s nimi v posledných dvoch rokoch liečili u všeobecného lekára alebo špecialistu, ale nespĺňajú podmienky na úhradu kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia a nie sú v zozname dlžníkov.

Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 5.

PRE AKÉ INDIKÁCIE?
Opakujúce sa bolesti vyvolané funkčnými poruchami pohybového aparátu obmedzujúce každodenné aktivity.

AKO DLHO TRVÁ?
Pobyt trvá 10 dní, t.j. 10 dní strava + 10 nocí ubytovanie

TERMÍNY
17.10. - 27.10. 2018
14.11. - 24.11. 2018

CENA
620€ - uvádzacia cena pobytu
80€ - dostanete späť formou refundácie od VšZP
45,60€ - 12% zľava od kúpeľov na služby (ubytovanie a strava)
574,40€ - zaplatíte pri nástupe
494,40€ - Vaša konečná cena
125,60€ - ušetríte

ČO POBYT ZAHŔŇA?

  • Vyšetrenie lekárom so zameraním na pohybový aparát
  • Výukové hodiny zamerané na odstránenie nesprávnych pohybových stereotypov a s nácvikom správnych pohybových stereotypov a držania tela pri bežných aktivitách
  • Pohybová aktivita pod dohľadom odborníka, automobilizačné cvičenia
  • Procedúry z oblasti balneoterapie a fyziatrie – 2 denne
  • Edukácia o zdravotnom životnom štýle
  • Racionálne celodenné stravovanie (plná penzia – raňajky, obed, večera)
  • Ubytovanie v štandardnej dvojlôžkovej izbe – 10 nocí

AKO SA HRADÍ?
O príspevok nie je nutné žiadať poisťovňu vopred. Stačí spĺňať podmienky, zúčastniť sa programu a o príspevok požiadať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu do troch mesiacov po absolvovaní pobytu.

Klient dostáva zľavu od kúpeľov aj od VŠZP.

V kúpeľoch sa hradí celá suma pobytu. Kúpele poskytujú zľavu 12% na služby (ubytovanie a
stravovanie).

Potrebné je uschovať si doklad o zaplatení, doručiť ho osobne alebo poštou do ktorejkoľvek pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne spolu s vyplnenou žiadosťou. Tá potom pošle klientovi na účet alebo adresu príspevok vo výške jednej tretiny z bežnej úhrady za zdravotnú starostlivosť (procedúry, vyšetrenie, edukácia), maximálne 8 eur za deň.

O príspevok môže ten istý poistenec požiadať 1 x za rok.

Viac info na telefónnych číslach 042/4608 201, 230, 620