CENY PRE ROK 2016

Vadaš Thermal Resort 2016

Máj, September 10-18 hod. 16-18 hod.
Dospelý  6,00 €  2,00 €
Dieťa (4-15 rokov)  3,00 €  2,00 €
Hostia s preukazom ZŤP, ZŤP-S  3,25 €  2,00 €
Dieťa s preukazom ZŤP  2,00 €  2,00 €
Doprovod pre hostí s pr. ZŤP-S  3,25 €  2,00 €
     
Jún - August  9-20 hod. 17-20 hod.
Dospelý  7,50 €  4,00 €
Dieťa (4-15 rokov)  4,00 €  2,50 €
Hostia s preukazom ZŤP, ZŤP-S  4,50 €  4,00 €
Dieťa s preukazom zŤP  2,50 €  2,50 €
Doprovod pre hostí s pr. ZŤP-S  4,50 €  4,00 €
     
Ostatné ceny kúpaliska
Tobogánový svet*  4,50 € / deň
Skupinový vstup**  1,50 €  
10 vstupová permanentka***  63,00 €  
20 vstupová permanentka***  110,00 €  
2 lehátka s 1 slnečníkom  5,00 € / deň
Prenájom plaveckej dráhy na 1 hod. (pred a po otváracej dobe)  15 €