Kúpalisko mimo prevádzky

Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci

Web: www.kralovaprisenci.sk