Cena vstupu od 01.07.2022, zmena cien vyhradená.

Otvorené denne v čase od 9:00-19:00 h. v závislosti od počasia.

Dospelá osoba  10,00 €
Dieťa (2 – 12 rokov)  4,00 €
Zľava dospelá osoba (ubytovaní hostia)  6,00 €
Zľava dieťa (ubytovaní hostia)  3,00 €
Zájazd víkend (skupina 20 a viac osôb)  6,00 €
ZŤP  7,00 €
Volejbal  6,00 €
Lehátka  5,00 €
Prenájom chatky 40,00 €

Cena vstupu po 16.00 hod

Dospelá osoba  6,00 €
Dieťa  3,00 €