CENY PRE ROK 2020

Kúpalisko je momentálne mimo prevádzky