CENY PRE ROK 2019

Kúpalisko je momentálne mimo prevádzky