Mestské služby mesta Tornaľa
mestská časť Králik
982 01 Tornaľa

Web: www.mestotornala.sk