Prevádzka Kontakt
980 12 Hrnčiarske Zalužany č. 203
Tel.: +421 47 56 18 256