CENY PRE ROK 2022

Termálne kúpalisko Vieska oznamuje návštevníkom,
že dňom 31. 8. 2022 ukončilo svoju prevádzku v sezóne 2022.

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na vás v sezóne 2023.

Cenník vstupného a ďalších doplnkových služieb v roku 2022

Vstupné Návštevníci mesta Obyvatelia mesta*
dospelí 5,00 € 4,00 €
deti 3,00 € 2,00 €

 

Vstupné po 16:00 Návštevníci mesta Obyvatelia mesta*
dospelí 4,00 € 3,00 €
deti od 6 do 15 rokov 2,00 € 1,00 €

 

Permanentka na 10 vstupov - 30,00€ (pre obyvateľov s trvalým pobytom v Turčianskych Tepliciach)

Permanentka na 10 vstupov - 40,00€ (pre obyvateľov s trvalým pobytom mimo územia Turčianskych Teplíc)

Prenájom plochy

pondelok - piatok - 10,00 €

sobota, nedeľa, sviatok - 12,00 €

Prenájom lehátka - 2,00€ (+ vratná záloha 5,00€)

Šatníky (skrinky) - 1,00 €

Zámky (v prípade straty) - 5,00 €

 

Prenájom bazéna na 1 hodinu

školy - 40,00 €

ostatní - 70,00 €

ostatné

volejbalová sieť vrátane ihriska - 4,00 €

volejbalová lopta - 2,0 €

stolný tenis - 2,0 €

basketbal - 2,0 €

petang - 2,0 €

 

prenájom minigolfového ihriska

1 osoba na 1 hodinu (v cene je zahrnutá palica a loptička) - 1,50 €

strata loptičky - 3,50 €

zlomenie palice - 35,00 €

* - obyvateľom mesta Turčianskych Teplíc bude zľava poskytnutá po predložení hodnoverného preukazu totožnosti, kde je fotografia držiteľa a vyznačený trvalý pobyt