Prírodné liečivé zdroje

Prírodným liečivým prostriedkom v Brusne je minerálna voda. Vyviera tu 6 prameňov prírodných liečivých, síranovo – hydrogenuhličitanových, vápenato – sodno – horečnatých, studených hypotonických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Teplota vôd dosahuje 16 – 20 °C a celková výdatnosť je 2 l/s.

Indikácie

Kúpeľná liečba je poskytovaná podľa indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu. Podľa tohto zoznamu sa poskytuje ústavná kúpeľná starostlivosť pre pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:  Choroby obehového ústrojenstva,  Choroby tráviaceho ústrojenstva,  Choroby z látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,  Choroby z povolania.

Metódy liečby

Základom kúpeľnej liečby sú dávkované pitné kúry minerálnou vodou, doplnené bazénovými a vaňovými kúpeľmi v temperovanej minerálnej vode, fyzikálnou terapiou a liečebným telocvikom. Významnú zložku komplexnej kúpeľnej liečby v Brusne tvorí medikamentózna liečba a liečebná výživa na princípoch diétneho systému.
Na organizmus pacienta priaznivo pôsobí aj terapeuticky účinná klíma. Stredná nadmorská výška kúpeľov a uzavretá poloha v údolí medzi lesmi spôsobujú mierne teplú a pomerne vlhkú klímu. Vďaka tomu môžeme Brusno zaradiť do klimatoterapeutickej oblasti s mierne stimulujúcou klímou, ktorá priaznivo pôsobí na celkový zdravotný stav liečených pacientov.

Sample Image
Minerálne a bazénové kúpele

Sample Image
Termoterapia

Sample Image
Masáže

Sample Image
Vodoliečebné procedúry

Sample Image
Liečebná telesná výchova

Sample Image
Fyzikálna terapia

 

Minerálne pramene

 

Ludwig
voda je síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (3348,2 mg/l), podľa obsahu plynov je silno uhličitá, obsahuje 1525,2 CO2, podľa teploty vody zaraďujeme prameň medzi studené teplice (16,7 °C), výdatnosť prameňa je nepatrná, 0,07 l/s.

Paula
voda je síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (3312,4 mg/l), silno uhličitá (1630 CO2), studená teplica (16,6 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,05 l/s.

Hedviga
voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, slabo mineralizovaná (2789,5 mg/l), silno uhličitá (1260 CO2), studená teplica (17,9 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,3 l/s.

Ondrej
voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-sodno-horečnatá, slabo mineralizovaná (2942,1 mg/l), slabo uhličitá (960 CO2), veľmi nízko termálna (20,2 1 °C), výdatnosť je veľmi malá, 1,6 l/s.

Vepor
voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá, slabo mineralizovaná (1268,7 mg/l), slabo uhličitá (350 mg CO2/l), studená (14,5°C), výdatnosť je nepatrná, 0,13 l/s.

Ďumbier
voda je hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnato-sodná, slabo mineralizovaná (2442 mg/l), silno uhličitá (1175,2 mg CO2/l), studená teplica (19,8 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,12 l/s.

BB - 88 Vrt ŠHB 1
voda je slabo mineralizovaná (4076,2 mg/l), slabo uhličitá (250 mg CO2/l), studená (12,8 °C), výdatnosť je nepatrná, 0,07 l/s.

 

BB - 89 Vrt ŠHB 2
voda je veľmi slabo mineralizovaná (544 mg/l), slabo uhličitá (0, CO2), veľmi nízko termálna (26 °C), výdatnosť je malá, 5,8 l/s.