Kúpele Dudince sa nachádzajú vo východnej časti najjužnejšej oblasti Slovenska, blízko hraníc s Maďarskom, 17 km severne od Šiah v okrese Krupina. Vďaka svojej polohe a nadmorskej výške (145 m n.m.) patria medzi kúpele s najteplejšou klímou a s najväčším počtom slnečných dní v roku.

Priaznivé klimatické pomery a vybavenosť kúpeľov umožňujú v Dudinciach celoročnú nepretržitú liečbu.  Vek sopečných prameňov sa odhaduje približne na stotisíc rokov. V časoch antiky sa v travertínových otvoroch kúpali aj vojaci rímskych légií. Približne 32 bazénov ostalo až doposiaľ zachovaných ako chránená kultúrna pamiatka pod názvom Rímske kúpele.

Najnovšia liečebňa Diamant svojim komfortom - včítane veľkého krytého bazénu - uspokojí aj náročných hostí. Na báze hydrouhličitanovo-chloridovej, sódno-vápenatej, sírnej uhličitej vody s teplotou 30°C sú pacientom poskytované procedúry, zahrňujúce klasické postupy i využitie najnovších poznatkov medicíny. Špičková starostlivosť lekárov a kúpeľného personálu pomáha prinavracať úľavu a zdravie tisícom pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva i s ľahšími neurologickými ochoreniami. Vďaka špeciálnym rehabilitačným metódam dosahuje výrazné zlepšenie stavov po ortopedických operáciách.

kupele dudince