Prírodné liečivé zdroje

Základným liečivým faktorom kúpeľov Korytnica je osem prameňov minerálnych vôd. Vyvierajú na západnom okraji kryštalického jazera Nízkych Tatier a majú pozoruhodný obsah oxidu uhličitého. Prírodná liečivá voda je síranovo – hydrogenuhličitá, vápenato – horečnatá, uhličitá, železnatá, studená hypotonická. Väčšina prameňov korytnických minerálnych vôd má podobné chemické zloženie s celkovou mineralizáciou 3200 – 3600 mg na liter. Liečivé pramene sa balneologicky využívajú predovšetkým na pitné kúry, vaňové kúpele alebo sa plní do fliaš a predáva ako liečivá.

Popri prírodných minerálnych vodách je významným liečebným faktorom v Korytnici i klíma a prírodné podmienky okolia. Relatívne chladné podnebie kúpeľov podmieňuje nadmorská výška (850 m n.m.) a severná orientácia svahu, na ktorom sa Korytnica nachádza. Kúpele možno preto zaradiť do klimatoterapeutickej oblasti s mierne stimulačným účinkom, ktorý možno využiť v liečebnom programe.

Indikácie

Liečebné pobyty sú zamerané na liečbu týchto chorôb: ochorenia tráviacej sústavy, porucha látkovej výmeny, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním, stavy pri onkologických ochoreniach, choroby dýchacích ciest.

 

Metódy liečby

Kúpeľná liečba sa zakladá najmä na pitných kúrach liečivou minerálnou vodou, ktorá sa pred pitím primerane temperuje. Pri komplexnom poňatí liečby sa aj v Korytnici pitné kúry doplňujú vaňovými kúpeľmi, vodoliečbou, elektroliečbou, rašelinovými zábalmi, masážami a liečebným telocvikom. Osobitný dôraz sa kladie na diétnu výživu. V neposlednom rade medzi ďalšie metódy liečby patria: medikamentózna liečba, inhalačná liečba, procedúry balneoterapie a fyzikálnej terapie.