Sklené Teplice ležia na úpätí Štiavnických vrchov v nadmorskej výške 400m, v prekrásnej idylickej lesnatej doline, ktorou preteká potok Teplá. Členitý horský terén okolia kúpeľov poskytuje príležitosť na vychádzky a rekreačnú turistiku. V blízkosti je aj kúpalisko s termálnou vodou. Okolie Sklených Teplíc je bohaté aj na kultúrne a prírodné pamiatky. Svojou históriou patria Sklené Teplice medzi najstaršie slovenské kúpele.

Chemickým zložením patria k prírodným slabo mineralizovaným, síranovým, vápenato – horečnatým, horúcim, hypotonickým vodám  s celkovou mineralizáciou 2456 mg/l. Liečivá termálna voda patrí svojim zložením medzi zemité vody, mierne mineralizované s dominantným obsahom magnezia a kalcia, ktoré ju predurčujú na liečbu ochorení pohybového a nervového ústrojenstva. Patria sem funkčné poruchy pohybového systému, degeneratívne ochorenia, Bechterova choroba, stavy po úrazoch a po operáciach pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbnej náhrady. Z neurologických ochorení sem patria chabé obrny, detská obrna a postpoliomyelitický syndróm.

V súčasnosti v Sklených Tepliciach vyviera 14 prameňov s teplotou od 37°C do 52,3°C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma.

kupele sklene teplice