Prírodné liečivé zdroje

Vo svete nenájdete miesto, na ktorom by vyvierali, tak ako v Kúpeľoch Sliač, minerálne pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. Izotermická teplota 33,2°C, a maximálna koncentrácia CO2 robia kúpele miestom tak jedinečným, že pacienti pociťujú priaznivé účinky už počas pobytu.

Kúpele Sliač ako jediné na Slovensku využívajú na liečbu unikátny prírodný žriedlový plyn , ktorého prevažnú časť, viac ako 98%, tvorí oxid uhličitý. Vzhľadom na obsah CO2 a inertných plynov je náš prírodný žriedlový plyn lekársky veľmi cenený, keďže jeho vplyv na organizmus je bezkonkurenčný. Odčerpávaný je priamo z „Kúpeľného prameňa“, ktorý sa zároveň používa na aplikáciu vodných liečebných procedúr. „Kúpeľný prameň“ vyviera priamo pod kúpeľným domom. Je unikátny svojou izotermickou teplotou 33,2°C a možnosťou bezprostredného využitia na liečebné účely bez umelých zásahov vďaka jedinečnému rozvodnému systému, ktorý bol vytvorený na mieru pre potreby Kúpeľov Sliač. Voda a plyn sa tak dostávajú zo žriedla priamo do miestností, v ktorých sa poskytujú liečebné procedúry. Kúpele Sliač aj vďaka tomu disponujú širokospektrálnou škálou procedúr, z ktorej si vyberie aj ten najnáročnejší klient. Unikátne zloženie minerálnej vody a žriedlového plynu s maximálnou koncentráciou CO2 robia Kúpele Sliač miestom tak jedinečným, že pacienti pociťujú priaznivé účinky už počas pobytu.

Indikácie

  • I. Onkologické ochorenia
  • II. Choroby obehového ústrojenstva
  • VII. Choroby pohybového ústrojenstva
  • XI. Ženské ochorenia

Kúpele plnia nenahraditeľnú úlohu tak v liečbe chronických ochorení, ako aj nepredvídateľných príhod. Slúžia aj ako skvelá prevencia vážnejšieho ochorenia avšak väčšina ľudí úlohu kúpeľov podceňuje a dôveruje radšej farmaceutikám, ktoré majú mnoho vedľajších účinkov a v porovnaní s kúpeľnou liečbou sú v konečnom dôsledku aj finančne náročnejšie. Kúpele často bývajú až poslednou voľbou v liečbe, keď už všetko ostatné zlyhalo. Nepodceňujte silu prírodných liečivých zdrojov, ktoré sú už niekoľko storočí považované za jedinečné a unikátne.

Metódy liečby

Základom kúpeľnej liečby sú bazénové a vaňové kúpele v minerálnej vode, ktoré vhodne dopĺňa fyzioterapia, hydroterapia, elektroterapia, masáže a medikamentózna liečba. Neodmysliteľnou súčasťou kúpeľnej starostlivosti je aj diétny systém stravovania. Pozoruhodné výsledky v liečbe sú dosahované aplikáciou žriedlového plynu vo forme podkožných injekcií, lokálnych, alebo celotelových kúpeľov.

Doplnkové služby

Spoločenské miestnosti, v ktorých sa organizujú folklórne vystúpenia, 4 tenisové kurty, volejbalové ihrisko, sauna, bazén, fitness centrum, požičovňa bicyklov, kaplnka pre veriacich, kúpalisko s termálnou vodou.

Minerálne pramene 

Kúpeľný prameň – vyviera priamo pod Kúpeľným domom, a bez akéhokoľvek ďalšieho umelého zásahu sa využíva na všetky liečebné účely. Jeho voda je klasifikovaná ako: Prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná, uhličitá, síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, so zvýšeným obsahom fluóru, slabo kyslá, teplá, hypotonická. Je izotermickej teploty 33,3 °C. Výdatnosť prameňa je približne 5 litrov vody a 10 litrov žriedlového plynu za sekundu.

Štefánik – je najstudenším prameňom (12 °C) s vysokým obsahom oxidu uhličitého a farmakologicky aktívneho železa. Je vhodný na podporenie trávenia a pri chudokrvnosti. Už v druhej polovici 19. storočia vodu tohto prameňa plnili do fliaš a ako liečivú ju predávali po celom Rakúsko - Uhorsku. Je najobľúbenejším prameňom u širokej verejnosti, jeho voda je klasifikovaná ako: Prírodná liečivá voda, slabo mineralizovaná, uhličitá, hydrogénuhličitanová, vápenatá, železnatá, so zvýšeným osahom kyseliny metakremičitej, slabo kyslá, studená, hypotonická.

Lenkey - prameň s teplotou 22,5 °C odporúčaný pri nechutenstve, zníženej tvorbe žalúdočnej kyseliny a znížená tvorbe žlče a pankreatických enzýmov. Jeho výpary spôsobovali v minulosti náhly úhyn vtákov a zvierat v okolí. Až do vykonania povrchových úprav boli prudko jedovatými a nebezpečnými, pretože prameň vyvieral v uzavretom priestore malej jaskyne, čím vznikla silná koncentrácia plynu CO2. V roku 1834 prameň upravil prírodovedec a zároveň milovník sliačskej prírody Acacius Lenkey.

Bystrica – prameň s teplotou vody 23 °C, odporúčaný najmä pri ochoreniach žalúdka. Pôvodný názov Dorothea dostal podľa manželky uhorského palatína Jozefa Habsburského.

Adam - prameň s teplotou vody 23 °C, ktorý je odporúčaný pri ochoreniach močového mechúra a črevných kataroch. Je jediným prameňom, z ktorého voda nevyteká, ale eruptuje v pravidelných intervaloch. Pomenovanie má podľa dvorného kancelára Adama Revického, ktorý ho dal v roku 1831 upraviť na štátne trovy. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza kaplnka Svätej Hildegardy postavená v roku 1855 v klasicistickom štýle.

Nemenej zaujímavé z lekárskeho hľadiska je využívanie žriedlového plynu ktorý je z väčšej časti tvorený čistým CO2 a ktorý sprevádza minerálnu vodu prameňa. Už od 50-tych rokov minulého storočia sa tento žriedlový plyn využíva pri podávaní podkožných injekcií, takých typických práve pre Sliačske kúpele. Plyn sa vyznačuje dlhodobými vynikajúcimi účinkami pri aplikácii v prístroji vákuopress, pracujúceho na báze podtlaku a pretlaku a vo forme tzv. suchého celotelového plynového kúpeľa.