Prírodné liečivé zdroje

Osobitné postavenie a význam medzi slovenskými kúpeľmi dáva Smrdákom výskyt vzácnych prameňov s chloridovo - hydrouhličitanovou, vápenatou, sírnou, hypotonickou liečivou minerálnou vodou, ktorej najúčinnejšou zložkou je aktívna dvojmocná síra, vo forme voľného a viazaného sírovodíka (vyše 600 mg v litri) - preto je táto minerálna voda považovaná za najkoncentrovanejšiu sírnu vodu na území Slovenska a strednej Európy.
Z balneologického hľadiska má význam aj výskyt liečivého sírneho bahna, vyznačujúceho sa jemnou štruktúrou a bohatou presýtenosťou sírnou minerálnou vodou.

Indikácie

Liečebné pobyty sú zamerané na liečbu týchto chorôb: kožné choroby, chronické a opakujúce sa ekzémy rôzneho pôvodu, alergické a svrbľavé choroby, atopická dermatitída, erytrodermie, psoriáza, choroby pohybového ústrojenstva, reumatické choroby. 

Metódy liečby

Na liečebné využitie svojho prírodného bohatstva majú Smrdáky vhodné balneoterapeutické zariadenia v Kúpeľnom dome. Temperovaná minerálna voda sa liečebne využíva vo vaňových kúpeľoch. Koncentrovaná minerálna voda sa podáva aj ako čiastkový kúpeľ vo forme nožných a ručných vaničiek v prípadoch, ak chorobný proces postihuje prevažne kožu nôh, rúk, vlasatej časti hlavy a tváre.

Bahnové zábaly, masáže, vodoliečebné procedúry, fyzikálna liečba tepelnými, svetelnými a elektrickými prístrojmi, ďalej rehabilitačná pohybová liečba a medikamentózna liečba doplňujú komplexnosť individuálneho liečebného plánu pacienta. Medzi ďalšie možnosti patria: perličkový kúpeľ, hypermangánový kúpeľ, vírivý kúpeľ, lymfomasáž horných končatín, škótske streky, whirlpool, elektroliečba, individuálna rehabilitácia, parafínové zábaly, solux, liečba svetlom, horské slnko a iné.

Sample Image
Minerálne ručné a nožné vane

Sample Image
Perličkový kúpeľ

Sample Image
Hypermangánový kúpeľ

Sample Image
Lymfomasáž horných končatín

Sample Image
Bahenný zábal 

Sample Image
Whirlpool

Sample Image
Sauna

Sample Image
Elektroliečba

Sample Image
Horské slnko

Sample Image
Skupinová rehabilitácia

Sample Image
Klasická masáž

Sample Image
Parafínové zábaly

 

Doplnkové služby


NÁŠ TIP:  Tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko, posilňovňa, sauna, fitness, kinosála, tanečné zábavy.


V súčasnosti narastá význam kongresového cestovného ruchu. V kúpeľoch Smrdáky sa  tiež prispôsobujú tomuto trendu a poskytujú miestnosti a zariadenia na školenia, semináre i prednášky.