Prírodné liečivé zdroje

Prírodným liečivým faktorom Štósu je podhorská, mierne dráždivá klíma. Pre klimatickú liečbu majú kúpele vhodnú, na juh otvorenú polohu v dostatočnej nadmorskej výške (650 m n. m.) uprostred ihličnatých lesov. Prírodné prostredie, podhorská poloha a vzdialenosť od priemyselných podnikov spôsobujú, že ovzdušie v okolí kúpeľov je neobyčajne čisté, nasýtené vôňou živíc. Takmer v ideálne čistom, bezprašnom ovzduší sa vytvárajú priaznivé podmienky pre vysokú intenzitu infračerveného a ultrafialového slnečného žiarenia. Všetky tieto vlastnosti klímy liečebne pôsobia na ľudský organizmus.

Indikácie

Z indikovaných chorôb sú to predovšetkým ochorenia dýchacích ciest a pľúc, zotavenie po onkologickej liečbe, poruchy výživy, choroby z povolania, neurózy. 

Metódy liečby

Klimatická liečba sa aplikuje ako pokojová alebo pohybová liečba v teréne. Podľa charakteru ochorenia, stupňa pokročilosti a celkového zdravotného stavu pacienta ju ďalej doplňuje vodoliečba, inhalácie, umelé uhličité a prísadové kúpele, fyzikálna terapia elektrickými tepelnými a svetelnými prístrojmi a medikamentózna liečba.
Speleoterapia
je metóda využívajúca špecifické  vlastnosti prostredia a hlavne aerosólu podzemných priestorov - prevažne krasových jaskýň, na liečbu ochorení dýchacích orgánov a alergických chorôb. Základným liečivým faktorom speleoterapie je jaskynné ovzdušie. Jaskyňa je vlastne prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je z hľadiska zloženia unikátny, nenapodobiteľný umelým spôsobom. Jeho vlastnosťou je stálosť a schopnosť veľmi rýchlej obnovy. Speleoterapia je v Kúpeľoch Štós kombinovaná s klimatickou liečbou, ktorej súčasťou sú liečebné procedúry zamerané na dýchací a pohybový aparát.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image Sample Image Sample Image