Prírodné liečivé zdroje

Najdôležitejším prírodným liečivým faktorom Štrbského Plesa je jeho terapeutický účinná vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a chránenosťou pred západnými a severnými veternými prúdmi. Vysokohorská poloha nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry a rozsiahle porasty ihličnatých lesov zabezpečujú neobyčajnú sviežosť a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a iných dráždivých látok a baktérií. Priemerná vlhkosť vzduchu na Štrbskom Plese je 75 %. Nižšia relatívna vlhkosť uľahčuje vykašlávanie hlienov z dýchacích ciest.

Medzi ďalšie klimatické a meteorologické faktory, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský organizmus patrí vplyv atmosférickej elektriny a s ňou súvisiaca ionizácia vzduchu. Fyziologické účinky vysokohorskej klímy pôsobia stimulujúco na ľudský organizmus, pričom je dôležité, že tento vplyv je nenásilný a uplatňuje sa počas celého liečebného pobytu. Tak nastáva pozvoľné preladenie a otuženie organizmu, čo má veľký význam práve pri chronických chorobách dýchacích ciest.

Indikácie

Liečebné pobyty sú zamerané na liečbu týchto chorôb: chronicky nešpecifické ochorenia dýchacích ciest a pľúc dospelých a detí,
bronchiálna astma, chronická bronchitída, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, stavy po operáciách horných a dolných dýchacích ciest, hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, alergické nádchy, chronické sinusitídy a sinobronchitídy, dermorespiračný syndróm, následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.

Metódy liečby

Liečba indikovaných chorôb na Štrbskom Plese sa opiera o priaznivé pôsobenie vysokohorskej klímy na organizmus. Základnou liečebnou metódou je klimatoterapia, pohyb na čerstvom vzduchu. Podľa povahy ochorenia a potrieb pacienta sa vzhľadom na jeho celkový zdravotný stav ordinuje medikamentózna liečba, prípadne inhalácia a fyzikálna liečba. Základnú klimatickú liečbu a ostatné pomocné terapie účelne doplňuje systém diétneho stravovania.

V rámci celkovej komplexnej liečby sa využíva široká škála procedúr: klasická masáž, reflexná masáž, akupresúrna masáž, podvodná masáž, perličkový kúpeľ, škótsky strek, prísadové kúpele, vírivý kúpeľ na horné a dolné končatiny, bazén, sauna - phyaction solux, infraterapia, diatermia, ultrazvuk, lavaterm, plynové injekcie, masážny vírivý bazén, kalanetika, rašelinové zábaly, rašelinové kúpele a iné. Odborní a erudovaní lekári majú k dispozícii potrebné diagnostické a terapeutické prístroje a špeciálne liečebné zariadenia, diagnostické laboratórium a röntgenologické pracovisko.

Liečebné pôsobenie klimatických faktorov Štrbského Plesa na ľudský organizmus, umocnené modernou lekárskou vedou a praxou, komplexnosť a vysoká medicínska úroveň liečby zaraďujú Štrbské Pleso medzi niekoľko najvýznamnejších klimatických miest na liečbu pacientov s astmatickými chorobami na svete.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 

Doplnkové služby

Fakultatívne výlety do okolia, jazda na koni, adrenalínové programy (rafting, snežný rafting, lukostreľba, zlaňovanie, bungee jumping, ...), netradičné aktivity (folklórne alebo country večery, prehliadky v skanzene, splav Dunajca, ...), zábavné programy, karaoke, vystúpenia hudobných a speváckych hviezd, ...), welness centrum (sauny, vírivky, ...).