Prírodné liečivé zdroje

Liečebné zameranie vychádza z prírodných klimatických podmienok osady Tatranská Kotlina a jej okolia.
Osada Tatranská Kotlina leží v nadmorskej výške 760 m, no klíma osady má vysokohorsky ráz s nízkym výskytom hmly.

Indikácie

Tieto skutočnosti predurčujú zariadenie pre liečbu dospelých s týmito indikáciami: bronchiálna astma, chronická bronchitída,  pľúcne intersticiálne procesy, alergická nádcha, chronické zápaly prínosových dutín, bronchiektázie, zápaly pľúc a stavy po zápaloch pľúc, stavy po operáciách dýchacieho ústrojenstva.

 

Metódy liečby

Okrem rehabilitačných procedúr zameraných na dýchacie ústrojenstvo sa poskytujú rôzne dychové cvičenia v Belianskej jaskyni (Speleoterapia) pod vedením rehabilitačnej sestry, ktorej mikroklíma je vhodná najmä pre pacientov s alergickými ochoreniami dýchacích ciest.
Ďalej sa poskytujú klasické a reflexné masáže, vodoliečba, podvodné masáže, vírivé kúpele, perličkové kúpele, škótske streky,•  šliapacie kúpele, parafínové zábaly, elektroliečba, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapia, liečba polarizovaným svetlom, individuálna inhalačna liečba v priestoroch inhalatória, posilňovňa a telocvičňa.

Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image

Speleoterapia

Speleoterapia je efektívna liečebná metóda chronických a alergických ochorení dýchacích orgánov, kde základným liečebným prvkom je jaskynné ovzdušie.