Prírodné liečivé zdroje

Liečebné zameranie vychádza z prírodných klimatických podmienok  Tatranskej Polianky a jej okolia.

Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej klímy.

Indikácie

Sanatórium ponúka ústavnú liečebnú starostlivosť:
v oblasti liečby netuberkulóznych pľúcnych ochorení (bronchiálna astma chronická obštrukčná choroba pľúc(CHOCHP),chronický kašeľ, stavy po recidivujúcich zápaloch pľúc, bronchiektázie, sarkoidóza pľúc,intersticiálne pľúcne pneumopatie(fibrózy pľúc), alergické ochorenia dýchacích ciest, stavy po operáciach horných a dolných dýchacích ciest, sinobronchiálny syndróm, dermorespiračnýsyndróm,polinózy so sezónnou astmou,recidivujúce infekty dýchacích ciest na podklade poruchy bunkovej a humorálnej imunity následky poškodenia dýchacích ciest chemickými látkami, profesionálna bronchiálna astma.

Kúpeľnú starostlivosť:
v oblasti liečby netuberkulóznych pľúcnych ochorení - podľa indikačnej skupiny V. (chronická bronchitída bronchiálna astma, , bronchitis chronica, stavy po opakovaných zápaloch pľúc, alergie, stavy po operáciaciách horných a dolných dýchacích ciest a po transplantácií pľúc, alergické nádchy, chronické sínusitídy a sinobronchitídy, pľúcne fibrózy sústavne odborne liečené , stavy po operáciach štítnej žľazy).

 

Metódy liečby

Podľa povahy ochorenia na základe lekárskeho vyšetrenia sa zostavuje individuálny liečebný plán. Základnou liečebnou metódou je klimatoterapia, pohyb na čerstvom vzduchu. Medzi hlavné liečebné procedúry patrí inhalačná liečba, individuálny a skupinový liečebný telocvik, masáže, ...

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 

Doplnkové služby

Sanatórium poskytuje veľa doplnkových služieb: rekondičné pobyty, relaxačné pobyty, dovolenkové pobyty,    poskytovanie sociálnych služieb, ubytovanie, kongresy, semináre, konferencie, firemné akcie.

Sample Image

Sample Image

Sample Image