Prírodné liečivé zdroje

Termálne minerálne pramene v Trenčianskych Tepliciach patria svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením do skupiny prírodných, síranových, vápenato – horečnatých, sírnych, teplých, hypotonických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. V litri vody je viac ako 2600 mg minerálnych látok. Okrem toho obsahujú voľné plyny, najmä oxid uhličitý, a predovšetkým sírovodík, ktorý má z hľadiska liečivosti prvoradý význam. Denne tu vyvierajú asi dva milióny litrov liečivej vody s teplotou 39 – 40,1 °C. Táto prírodná teplota vody sa približuje teplote ľudského tela, preto môžu pacienti absolvovať kúpele priamo v prameništi termálnej vody, neznehodnotenej umelými zásahmi.
Ďalším prírodným liečivým prostriedkom je sírne mineralizované bahno a vrchovisková rašelina. V kombinácii s termálnymi kúpeľmi tvoria bahenné zábaly a obklady dôležitú zložku komplexnej kúpeľnej liečby.

Indikácie

Liečebné pobyty sú zamerané na liečbu týchto chorôb: choroby pohybového ústrojenstva, neurologické choroby, kožné choroby, choroby z povolania. 

Metódy liečby

Liečebné metódy pre jednotlivé indikované ochorenia sú v Trenčianskych Tepliciach presne a podrobne prepracované. Opierajú sa o základy dlhodobého výskumu, vedeckého poznania i praktických skúseností lekárov. Preto moderná komplexná kúpeľná dosahuje v týchto kúpeľoch pozoruhodné liečebné efekty.Termálna voda sa na liečebné účely používa v nezmenenom prírodnom stave vo forme bazénových a vaňových kúpeľov. Dôležitou súčasťou kúpeľnej liečby pacientov s chorobami pohybového ústrojenstva je liečba pohybom – kineziterapia.

Kvalita prírodných liečivých zdrojov, vybavenosť balneoterapeutickými zariadeniami, modernými diagnostickými a liečebnými prístrojmi, RTG oddelenie, laboratóriá, elektromyografia a elektrokardiografia, komplexnosť kúpeľnej liečby a úroveň starostlivosti zaraďujú Trenčianske Teplice medzi protireumatické kúpele medzinárodného významu.
V ponuke je liečba prírodnými liečivými prostriedkami, pohybová liečba, masáže, vodoliečba a teploliečba, elektroliečba,doplňujúce procedúry a svetloliečba.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

 

Vonkajší bazén GRAND


NÁŠ TIP:  Vonkajší bazén Grand je atraktívny celonerezový bazén s množstvom vodných atrakcií.


Sample Image

Sample Image

Sample Image