Prírodné liečivé zdroje

Vo Vyšných Ružbachoch sa šťastne spájajú dva prírodné faktory, vhodné na liečbu pacientov s niektorými nervovými a duševnými chorobami: teplé pramene minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky.

Prírodná liečivá voda vo Vyšných Ružbachoch patrí do skupiny hydrogenuhličitanových, vápenato-horečnatých, uhličitých, hypotonických minerálnych vôd s teplotou 16 - 23 °C. Najvýdatnejším prameňom a aj najvýdatnejším uhličitým žriedlom v Európe je prameň Izabella, ktorý dáva až 100 litrov vody za sekundu. Prameň je odborne a svojím spôsobom ojedinele zachytený. Je hlavným prírodným liečivým zdrojom vo Vyšných Ružbachoch. Zásobuje minerálnou vodou vodoliečebné zariadenia i otvorené letné termálne kúpalisko. Zvláštnosťou je tiež liečivé žriedlo Kráter, nazývané podľa svojho charakteristického tvaru. Jeho pramenište má skutočne podobu krátera naplneného termálnou vodou. Jazierko obklopuje asi meter vysoký travertínový val.

Liečivý účinok prírodnej uhličitej minerálnej vody spočíva v tom, že sa pri kúpaní pokožkou vstrebáva oxid uhličitý, ktorý rozšírením kožných kapilár spôsobuje prekrvenie kože.
Druhým prírodným liečivým faktorom je terapeuticky účinná podhorská klíma. Má povzbudzujúci účinok, otužuje organizmus, zvyšuje jeho odolnosť, pôsobí na rovnováhu vegetatívneho nervstva a zlepšuje funkčný stav mozgovej kôry.

Indikácie

Z indikovaných chorôb sú to predovšetkým onkologické ochorenia, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, choroby obličiek a močových ciest, duševné ochorenia, ženské ochorenia, choroby z povolania. 

Metódy liečby

Popri klimatoterapii a psychoterapii liečia sa pacienti v Ružbachoch balneoterapeutickými a elektroliečebnými procedúrami, ktoré doplňuje medikamentózna liečba, rehabilitačný telocvik, liečebná výživa a priaznivý vplyv kúpeľného prostredia na ľudský organizmus. Kúpeľný liečebný ústav má všetky potrebné diagnostické a liečebné zariadenia, modernú hydroterapiu, elektroliečbu a laboratóriá.
Vo vodoliečbe sa aplikujú najmä uhličité vaňové kúpele, škótske sprchy, šlapacie kúpele a podvodná masáž. Liečebný význam má i kúpanie v štrandovom bazéne. Sériu liečebných zariadení doplňujú inhalačné boxy a prístroje na aplikáciu fyzikálnych procedúr. Ordinuje sa ionofréza, diatermia, solux, horské slnko, štvorkomorový kúpeľ a i. Na rehabilitačný telocvik slúži pacientom telocvičňa, nádherná príroda a štrandové kúpalisko.

Sample Image Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image Sample Image

VONKAJŠIE BAZÉNY

Termálny krytý bazén s teplotou vody 34 °C je v prevádzke po celý rok a umožňuje plnohodnotnú návštevu areálu aj v prípade menej priaznivého počasia.  Súčasťou termálneho krytého bazénu je aj oddychový priestor s občerstvením a šatňami. Originálnymi atrakciami areálu je ostrov v rekreačnom bazéne s vysokými ihličnatými stromami, skokanská veža v plaveckom bazéne(výška veže - 5m) a odsúvateľná kopula na termálnom krytom bazéne. V areáli sú tiež detské ihriská, opaľovacie ležadlá, infrasauna, občerstvenie, šatne a sociálne zariadenia.


NÁŠ TIP: Kráter s priemerom 12 metrov. V Kráteri je voda z rovnakého prameňa ako je v bazénoch. Kráter je chránenou prírodnou pamiatkou.


Sample Image Sample Image Sample Image
Sample Image Sample Image Sample Image