Termálne kúpalisko Katarína 391/6
967 01 Kremnica

Informačné stredisko Kremnice: 045/674 28 56