CENY NA ROK 2016

Otváracie hodiny:
Pondelok: 11:00 - 18:00
Utorok: 09:00 - 18:00
Streda: 09:00 - 18:00
Štvrtok: 09:00 - 18:00
Piatok: 09:00 - 18:00
Sobota: 09:00 - 18:00
Nedeľa: 09:00 - 18:00

Večerné kúpanie:
Útorok: 18:30 - 20:30
Štvrtok: 18:30 - 20:30
Sobota: 18:30 - 20:30

Cenník pre návštevníkov Kúpaliska Kremnica

Návštevníci Plná prevádzka Obmedzená prevádzka
  do 15.00  od 15.00     do 15.00  od 15.00
Dospelí
Študenti
Dôchodcovia, ZŤP
Deti od 5 do 15 rokov
5,50 €
4,00 €
3,50 €
3,50 €
 3,50 €
 3,00 €
 2,50 €
 2,50 €
    4,50 €
3,00 €
2,50 €
2,50 €
 2,50 €
 2,00 €
 2,00 €
 2,00 €
Obyvatelia Kremnice  Plná prevádzka Obmedzená prevádzka
   do 15.00  od 15.00   do 15.00 od 15.00
Dospelí
Študenti
Dôchodcovia, ZŤP
Deti od 5 do 15 rokov
4,50 €
3,50 €
2,50 €
2,50 €
 3,00 €
 3,00 €
 2,00 €
 2,00 €
  3,50 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Držitelia Janského plakety majú vstup zdarma.

Cenník permanentiek

Dospelí 80 €
Študenti 65 €
Dôchodcovia, ZŤP 55 €
Deti 55 €

 
Cenník doplnkov

 Lehátko                                            1,50€
 Slnečník 1,50 €
 Bezpečnostná skrinka 1,50 €


Obmedzená prevádzka je každý PONDELOK, vzhľadom na to, že sa čistí rekreačný bazén. V tento deň budú k dispozícii: plavecký, detský a sedací bazén. Za pochopenie ďakujeme.

  • dieťa do 3 rokov zdarma,
  • dieťa: vek od 3 rokov - 12 rokov /potrebné preukázať sa platným preukazom- preukaz poistenca, alebo iný relevantný doklad/,
  • senior: vek nad 62 rokov /potrebné preukázať sa platným preukazom totožnosti/,
  • ZŤP potrebné preukázať sa platným preukazom ZŤP, ak je nutný sprievodca- preukázaný, tento má vstup zdarma,


Skupinové zľavy

10% - pri vstupe nad 20 osôb

15% - pri vstupe nad 40 osôb

skupinové zľavy sa účtujú na jeden daňový doklad