Klimatické kúpele Tatranské Matliare
Vojenské zdravotnícke zariadenia a.s.
059 53 Vysoké Tatry
Slovenská republika

Kúpele Tatranské Matliare sú od 1. 2. 2010 uzatvorené.